Профессор Ж.Ғ.Мустафина жеңімпаздарды марапаттап, жарқын болашақ тіледі.

Профессор Ж.Ғ.Мустафина жеңімпаздарды марапаттап, жарқын болашақ тіледі.