Тұңғыш Президент Күніне арналған іс-шара

1991 жылдың 1 желтоқсанында Қазақстан Республикасында алғашқы жалпы халықтық Президент сайлауы өтті. Сайлауда сайлаушылардың 98,78 пайыз дауысына ие болған Нұрсұлтан Назарбаев жеңіске жетті.

Сондықтан халқымыздың ұзақ жылдар бойы армандаған азат күні, Тәуелсіз Қазақ елінің қалыптасуы, тарихымыз түгенделіп, тіліміз, дініміз және діліміз қайта оралып, мемлекеттік ұлттық рәміздердің қабылдануы, бостан заманға қатысты тағы басқа игіліктердің бәрінің бастау бұлағы осы шақтардан басталады.

2011 жылғы 10 желтоқсанда ҚР парламенті «Қазақстан Республикасының мерекелері туралы» Қазақстан Республикасының заңына толықтыру енгізу туралы» заң қабылдады. Жаңа заң бойынша, 1 желтоқсан – мемлекеттік мереке, Тұңғыш Президент Күні. 2011 жылғы 14 желтоқсанда Мемлекет Басшысы аталмыш заңға қол қойды.

Н.Назарбаев 1993 жылы Қазақстан дамуының басты бағыт-бағдарларын анықтап берді. Ал 1997 жылы «Қазақстан — 2030» стратегиялық бағдарламасы жасалды. Онда еліміздің тұтастығы, қауіпсіздігі, халықтың әл-ауқаты, бәрі-бәрі қамтылған. Онда: «…Қазақстан индустриялық-иновациялық елге айналуы керек» деген. Яғни, Қазақстан өзге елдердің тек шикізат шығаратын аймағы ғана болып қалмай, әлемде теңдессіз мол жер байлығымызды өзіміз өндіріп, өңдеп шығаратын іргелі елге айналуымыз қажеттігі де айтылған. Қараңыздаршы, соның бәрі бүгінде орындалып жатыр емес пе!

Тұңғыш Президент Күні құрметіне бүкіл Қазақстан бойынша көпшілікке арналған түрлі мерекелік шаралар: концерттер, спорт жарыстары, фильм көрсетілімдері өтеді. Мереке қарсаңында елімізде бірқатар қайырымдылық шарасы ұйымдастырылды.

Осы шара негізінде, яғни Тұңғыш Президент Күніне орай «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент» модулінің 1-курс «Мейірбике ісі»  мамандығының студенттері, Қарасай аудандық Тарихи – өлкетану музейіне барып қайтты.

Студенттер музейде Тұңғыш Президентіміздің балалық шағы, жас өспірім шағы, отбасы жағдайы және жеткен жетістіктерімен танысып шықты.

Поисковые слова::

Семинар по теме: «Организационное поведение. Организационные изменения»

Департамент стратегии управления и развития и модуль «Менеджмент в здравоохранении и фармации» в рамках программы визитинг-профессора проводит семинар по теме: «Организационное поведение. Организационные изменения».

20 ноября 2012 г. с административно-управленческим персоналом и профессорско-преподавательским составом  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова прошел второй  день интерактивного обучения с адъюнкт-профессором  Ахмад Файзалом, который раскрыл вопросы разработки, принятия и восприятия индивидуальных решений в процессе управленческой деятельности организации.

На семинаре участвовали: Куракбаев К.К., Абирова М.А.,
Камалиев М.А., Табаева А.А., Баскакова И.В., Нуралиева М.А., Исим З.Т., Юсупов Р.Р., Жанкалова З.М.,  Абдрашева Д.М.,  Ибраева Г.А., Алиев Н.У., Батырханов Ш.К.,  Мусалимов Р.К., Хаджиева А.Б. и ППС модуля «Менеджмент в здравоохранении и фармации».

Обучение проходит в активной форме обсуждения (с использованием видео-роликов) многих вопросов в управленческой деятельности, связанной в первую очередь с кадрами: личностными характеристиками и потенциалом; поведенческих мотивов и их влияния на эффективность командной работы.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем всех желающих принять участие в обучающем семинаре для дальнейшего роста Ваших управленческих возможностей!!!

 Дополнительная информация: 22.11.2012 c 900–1000 в Зале Славы будет проводиться оn-line беседа с топ-менеджерами ведущей компании Малайзии.

Модуль «Менеджмент

в здравоохранении

и фармации»

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ

Модулем «Менеджмент в здравоохранении и фармации» 23 октября 2012 г. (каб.№ 13, аудиторный корпус, 2 этаж), с 08.00-10.00 было проведено открытое практическое занятие на английском языке по теме «Контроллинг  маркетинга» в рамках обязательной дисциплины «Контроллинг в менеджменте» на английском языке со студентами специальности   «Сестринское дело» — 4 курс  (казахское отделение).

Открытое практическое занятие проводилось преподавателем модуля «Менеджмент в здравоохранении и фармации», Сатаевой Ларисой Габбасовной с применением инновационных методов обучения.

На открытом занятии присутствовали декан факультета «Менеджмент в здравоохранении  и фармации», к.м.н., доцент Иванченко Н.Н., председатель КОП по специальности «Менеджмент» Рамазанова М.А., и.о.зав. модулем «Менеджмент в здравоохранении и фармации» к.э.н, доцент Хаджиева А.Б., и.о.зав. модулем «Экономика здравоохранения» Каликов М. и преподаватели модуля «Менеджмент в здравоохранении и фармации».

Старшим преподавателем Сатаевой Л.Г. был представлен план проведения открытого занятия на трех языках (английском, казахском, русском), в котором были отражены основные вопросы, рассматриваемые по теме данного занятия, хронометраж занятия, case-study, для принятия решений на практическом занятии, литература для самостоятельной подготовки студентов к данному занятию.

В ходе проведения занятия были использованы активные методы обучения, такие как: презентация, дискуссия, решение кроссвордов, мозговой штурм, решение ребуса.

Студенты выступили  с презентациями, представили самостоятельный учебный материал на английском, казахском и русском языках. В конце представленных презентаций проходила дискуссия, в которой участвовали и студенты и преподаватель. В ходе дискуссии акцент делался на наиболее важные вопросы по рассматриваемой теме.

В ходе групповой работы, студенты ответили на английском, казахском и русском языках на все поставленные  в  case-study вопросы. Далее преподавателем совместно со студентами был предложен кроссворд,  тесты на английском и казахском языках, ребус.

Таким образом, преподаватель Сатаева Л.Г. раскрыла пять основных компетенций, которые необходимо развивать у студентов в настоящее время и применительно к теме проводимого занятия, в ходе проведения занятия все студенты, задавали и отвечали на изучаемые вопросы.

Лучшие презентации представлены на сайте Университета.

Материалы занятия:

Controlling marketingr

Methods of marketing analysis

Operation controlling

Tasks of controlling

Методы стратегического маркетинга

Поисковые слова::

Общая информация о Модуле

Приказом №23 от 28.08.2007 г. в КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова был создана кафедра «Менеджмент и маркетинг в здравоохранении и фармации с основами права», которая 25.07.2012г. была преобразована в Модуль «Менеджмент в здравоохранении и фармации» при Школе общественного здравоохранения,  а секция «Основы права» которая была в структуре кафедры «Менеджмент и маркетинг в здравоохранении и фармации» была переведена на вновь созданный Модуль «Медицинское право и основы законодательства в здравоохранении».

Выпускники специальности «Менеджмент» могут выполнять управленческую, предпринимательскую, финансовую, деятельности в области здравоохранения и фармации. Благодаря своей широкой подготовке они могут  работать  в различных экономических структурах, социологических службах, организационных подразделениях системы управления здравоохранением, межотраслевых комплексах, органах управления, акционерных обществах, различных хозяйственных товариществах и некоммерческих организациях, заниматься бизнесом и предпринимательством.

В 2009 г. был произведен первый выпуск магистрантов специальности 6N1101 – «Медицина», «Общественное здравоохранение». В сентябре 2009 г. специальность 6N1101 – Медицина передана на вновь созданную кафедру «Политика и управление здравоохранением»

На модуле ведется около двадцати дисциплин (Основы менеджмента и маркетинга, Теория и практика менеджмента, Финансовый менеджмент, Производственный менеджмент, Маркетинг, Организация бизнеса, Управление персоналом и др.).

ППС модуля разработаны УМКД, программы и методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных работ, прохождению учебной, производственной практик. Издано учебное пособие по курсу «Финансовый менеджмент» на казахском языке (10 п.л.).

ППС модулем осуществляется руководство учебной и производственной практикой и дипломными работами выпускников.